Preverjanje učinkovitosti fotovoltaičnih sistemov SOLAR300N

Analizator kakovosti energije za preverjanje učinkovitosti fotovoltaičnih sistemov.

Opis

Lastnosti

Preverjanje učinkovitosti fotovoltaičnih sistemov SOLAR300N

Večnamenska naprava za preverjanje učinkovitosti enofaznega in trifaznega fotovoltaičnega sistema ter analiza kakovosti energije.

Analiza kakovosti električne energije z meritvijo napetosti hitro prehodnih (5 µs). Za tovrstne preskuse je treba zagotoviti sočasnost med meritvami moči na inverterju ter meritvami obsevanja in temperature, ki se izvajajo na fotovoltaičnih panelih.

To je rešeno na način daljinskega merjenja (naprava SOLAR02) vrednosti sončnega obsevanja [W/m2], temperature panela in temperature okolja.

S prenosom teh podatkov SOLAR300N sinhronizira meritev močiin jih standardizirano obdela. Poleg merjenja in beleženja učinkovitosti fotovoltaičnih sistemov je SOLAR300N analizator kakovosti električne energije po EN50160 (harmoniki, anomalije napetosti, utripanje, neuravnoteženost napetosti itd.).

Povpraševanje

    Strinjam se s splošnimi pogoji